Tổng thanh tra bổ nhiệm 48 người trong 18 tháng cuối nhiệm kỳ

06:36, 24/02/2017
|

Từ đầu năm 2015 đến 30/6/2016, Tổng thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp. Năm 2015 là 33 trường hợp, năm 2016 là 15 trường hợp.

Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo đó, giai đoạn trên, Tổng thanh tra Chính phủ (ông Huỳnh Phong Tranh đảm nhiệm cương vị từ 2011 đến tháng 4/2016) quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp; năm 2015 là 33 trường hợp; năm 2016 là 15 trường hợp; gồm 15 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng.

Cụ thể, lãnh đạo cơ quan thanh tra đã điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp Vụ và tương đương, một trường hợp cấp phòng; bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 4 trường hợp.

Trong các quyết định nêu trên, có một quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm; 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó.

Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Trước đó vào cuối năm 2016, trên diễn đàn Quốc hội, đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Nội vụ liên quan đến dư luận về tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ trong thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Theo Vnexpress


Ý kiến bạn đọc