Tổng Bí thư đặt câu hỏi về "dũng khí" của Ban Kinh tế Trung ương

15:22, 12/02/2017
|

(VnMedia) - “Vừa qua, một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án, công trình "đắp chiếu", nhưng hầu như không thấy Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện được hay phát hiện được mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý?” - Tổng Bí thư đặt câu hỏi.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
Tổng Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 11/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. 

Theo Tổng Bí thư, từ quý III/2016 đến nay, lần đầu tiên kể từ khi được tái lập, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì triển khai chuẩn bị 3 đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 khoá XII, dự kiến họp vào tháng 5 tới và 4 đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị trong năm 2017.

“Đó là những đề án rất lớn, quan trọng và cũng rất khó.” - Tổng Bí thư nhận định.

Biểu dương và cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương về những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2016. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban tập trung tìm biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là hạn chế, yếu kém về chất lượng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ khoá XII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc cần thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các quyết sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Thời gian qua, các ban đảng nói chung, Ban Kinh tế Trung ương nói riêng mới chủ yếu tập trung sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là rất ít có báo cáo đột xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư” - Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ.

“Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh thêm, các đồng chí cần chú ý sớm phát hiện những vướng mắc, sai phạm trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, tìm biện pháp điều chỉnh, tháo gỡ hoặc xử lý, chứ không phải chờ 3 năm, 5 năm mới sơ kết, 10 năm mới tổng kết và có báo cáo” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu ví dụ: “Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xã hội hoá các dịch vụ công, khi phát hiện một số cảng biển, sân bay được công bố sẽ bán cho nước ngoài hoặc một số trường học, bệnh viện công lập được cổ phần hoá thì phải kịp thời nắm bắt, phân tích, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kịp thời có điều chỉnh cần thiết. Tôi có cảm giác là vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương chưa chú trọng đúng mức việc này, lơi lỏng nhiệm vụ này.” - Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương phải kịp thời phát hiện những thành tích, ưu điểm để tổng kết, phát huy; những vướng mắc để tháo gỡ, những khuyết điểm, sai phạm để uốn nắn, xử lý.

“Vừa qua, một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án, công trình "đắp chiếu", nhưng hầu như không thấy Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện được hay phát hiện được mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý?” - Tổng Bí thư đặt câu hỏi.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương để phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra của mình, Ban có kiến thức và điều kiện để nắm bắt, phân tích các thông tin liên quan đến các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

“Các đồng chí phải nhanh nhạy, sắc bén và kiên quyết hơn trong việc này, kịp thời báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và đề xuất các giải pháp thanh tra, điều tra, ngăn ngừa và khắc phục, bảo đảm an ninh kinh tế” - Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho Ban Kinh tế Trung ương.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc