Hà Nội: Xây khu nhà cán bộ thành ủy tại đô thị Nam Thăng Long

09:34, 18/02/2017
|

(VnMedia) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương triển khai dự án xây dựng nhà ở tại lô đất CT02B thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, quận Tây Hồ.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về việc xin ý kiến chỉ đạo về chủ trương cho phép tiếp tục triển khai dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan hành chính thành phố tại địa điểm lô đất CT02B thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, quận Tây Hồ.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư thực hiện tốt các nội dung: Về tên gọi và mục tiêu của dự án, xác định rõ đây là dự án xây dựng nhà ở thương mại, trong đó ưu tiên bán cho đối tượng là cán bộ, công nhân viên các cơ quan hành chính của thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư phải khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án với khu vực xung quanh, nhất là hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh; bố trí đủ diện tích sinh hoạt cộng đồng, diện tích để phương tiện giao thông theo quy định; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy và chống động đất.

Liên danh nhà đầu tư, đặc biệt là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội cần tập trung nguồn lực, bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Các sở, ngành liên quan của thành phố hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng các quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật; bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan và,hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với thành phố, nhất là nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp nhu cầu mua nhà ở của cán bộ, nhân viên các cơ quan hành chính thành phố; xây dựng tiêu chí cụ thể để xét duyệt và phân bổ chỉ tiêu hợp lý giữa các đơn vị, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc