Hà Nội lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất

07:16, 10/02/2017
|

(VnMedia) - Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo nguồn ngân sách phát triển kinh tế-xã hội.


Theo Quyết định số 679/QD-UBND vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

Tham gia Ban chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố...

Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định.

Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ban và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo thành phố phân công.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố thành lập tổ giúp việc, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố sẽ tự giải thể khi kết thúc năm ngân sách 2017.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc