Bộ Xây dựng: Kiểm tra quy hoạch các đô thị mới

07:07, 24/02/2017
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra tại các khu đô thị mới.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, quy hoạch xây dựng là một vấn đề hết sức quan trọng. Theo quy định của pháp luật, quy hoạch xây dựng là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn. Hiện nay, các địa phương đã đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.

Đến hết năm 2016, tất cả các tỉnh đã lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Tỷ lệ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Năng lực quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư phát triển đô thị của một số cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể tham gia đã được nâng cao hơn.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, tiến độ xây dựng các loại quy hoạch xây dựng còn chậm; chất lượng quy hoạch còn hạn chế, chưa đồng bộ. Hiện nay, hầu hết các đô thị trên toàn quốc đã lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị làm căn cứ quản lý phát triển đô thị nhưng tiến độ lập và phê duyệt chương trình vẫn còn chậm. Để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với thực tế phát triển, việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng là cần thiết song trong tổ chức thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cũng nổi lên một số vấn đề như chất lượng quy hoạch đang bộc lộ một số bất cập. Bên cạnh đó, việc cấp giấy phép xây dựng các công trình căn cứ vào quy hoạch chi tiết, giấy phép quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được phê quyệt. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều công trình cao tầng khi triển khai xây dựng không thực hiện đúng với giấy phép xây dựng về chiều cao công trình, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình gây quá tải về hạ tầng trong khu vực nội đô, gây ảnh hưởng tới không gian kiến trúc, cảnh quan chung.

Do còn một số hạn chế về công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, đồng thời còn thiếu nguồn lực cho phát triển đô thị, vì vậy việc xây dựng đô thị chưa đồng bộ, nhiều dự án đầu tư xây dựng triển khai thiếu kế hoạch, chưa xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực dự án và thiếu kết nối phù hợp với hệ thống hạ tầng chung ngoài khu vực dự án, dẫn tới một số công trình xây dựng không tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gây bức xúc trong dự luận.

Lê Linh

 


Ý kiến bạn đọc