Hà Nội ứng vốn xây công viên phần mền Đông Anh

07:16, 24/01/2017
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội đã có quyết định ứng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Theo đó, lãnh đạo UBND Thành phố đã giao Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố ứng vốn cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nằm trong phương án dự kiến được phê duyệt trong tháng 1/2017 từ nguồn vốn Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, với tổng kinh phí là 102,021 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát và hướng dẫn UBND huyện Đông Anh hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thanh toán vốn ứng tại Quỹ theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao UBND huyện Đông Anh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã công khai; thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân theo phương án được UBND huyện phê duyệt, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Nhà đầu tư được giao thực hiện Dự án “Xây dựng khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội” tại khu đất nêu trên có trách nhiệm hoàn trả phần kinh phí đã ứng trước của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội để thực hiện cấp bù phí ứng vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố từ nguồn ngân sách Thành phố theo quy định.

Khánh An

 


Ý kiến bạn đọc