Giáng chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường liên quan vụ Formosa

05:30, 26/01/2017
|

(VnMedia) - Bộ TN&MT đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức Giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, đồng thời kỷ luật hai trưởng phòng, một phó phòng…

Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, liên quan đến xử lý cán bộ sau sự cố Formosa, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân và đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan.

Formosa
Ban lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi người dân và Chính phủ Việt Nam

Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức Giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức Khiển trách và Cảnh cáo, đồng thời được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã và đang nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường không nêu đích danh Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường bị cách chức, cũng như không nêu tên 2 vị trưởng phòng và 1 vị phó phòng bị kỷ luật Khiển trách và Cảnh cáo.

Được biết, hiện nay, Tổng cục Môi trường có 3 Phó Tổng cục trưởng, đó là các ông Nguyễn Thế Đồng, ông Hoàng Dương Tùng và ông Hoàng Văn Thức.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc