Bí thư Hà Nội: Hà Nội phải tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính

14:39, 05/01/2017
|

(VnMedia) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính...

Hoàng Trung Hải
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 5/1, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 7. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung hết sức quan trọng, mang tính tổng kết hoạt động của Đảng bộ Thành phố trong một năm qua.

Các ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng tình và nhất trí cao với dự thảo các báo cáo tổng kết, kế hoạch. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến phân tích về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Hội nghị nhất trí với những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực của Thành phố. Kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, phục hồi và có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so dự toán kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thu hút đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao,..

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ, đóng góp giải pháp về những việc chưa làm được, một số hạn chế, tồn tại trong công tác như tình hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm chưa được quản lý chặt chẽ.

Cùng với đó, văn hóa ứng xử của một số cán bộ công chức còn yếu kém; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; Một số cấp ủy còn biểu hiện thiếu quyết liệt, sát sao; tổ chức thực hiện thiếu chủ động, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện các lĩnh vực công tác của Thủ đô.

Bí thư yêu cầu, các cấp, các ngành Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Trước hết, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển các lĩnh vực dịch vụ, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao, cơ giới hóa nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

"Trong bối cảnh tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với Hà Nội điều chỉnh giảm từ 42% còn 35% sẽ hạn chế về nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong khi đó, năm 2017, mục tiêu tăng trưởng của cả nước đề ra là 6,7%, cao hơn năm 2016. Trong điều kiện khắt khe như vậy, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở phải đoàn kết, hiệp lực, chung sức quyết tâm về hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định năm trật tự văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xanh hóa thành phố; công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm cáp điện, viễn thông; hoàn thành quy hoạch điều chỉnh cấp nước sạch của Thành phố. Thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng và tại các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, rà soát trường, lớp học, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng đạt chuẩn, đặc biệt quan tâm hạ tầng công nghệ thông tin.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, xây dựng chính quyền điện tử, hình thành cơ chế tương tác giữa chính quyền từng cấp với doanh nghiệp qua cổng thôn tin điện tử.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước. Chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh và các hoạt động đối ngoại.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở…

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc