"Trong hoàn cảnh nào công an cũng không được xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân"

16:14, 26/12/2016
|

(VnMedia) - "Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân"- Tổng Bí thư nhắc nhở lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 26/12, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng Công an đã có những đóng góp rất to lớn trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đồng chí đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Trung ương Đảng, Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền các cấp những chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để chúng thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để xảy ra khủng bố, bị động, bất ngờ. Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý; đặc biệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao” - Tổng Bí thư ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua, đồng thời lưu ý cần nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại.

“Tôi đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cần nói thẳng, nói thật, nói hết, tập trung làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; tội phạm hình sự còn gia tăng, có nơi, có lúc có dấu hiệu tội phạm "lộng hành"; còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân; nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao, một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự CAND. Ảnh: CAND

Lưu ý năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Một là, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng nghĩa của cụm từ này.

“Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình"” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong khi tiến hành công tác, tiếp xúc với kẻ địch, với những phần tử phức tạp, phải luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Theo Tổng Bí thư, Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng. Bảo vệ Đảng là bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo vệ những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; bảo vệ các cơ quan đầu não, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng công an phát huy vai trò của cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận "lòng dân".

Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp công an không phục vụ nhiệm vụ an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước…

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc