Tăng cường thanh tra công tác bổ nhiệm cán bộ

20:57, 15/12/2016
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng thể chế phải giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm cán bộ…

Để đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cải cách hành chính theo các mục tiêu đã đặt ra, bảo đảm hiệu quả của cải cách hành chính song vẫn đạt được mục tiêu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Quá trình xây dựng thể chế phải được giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối và chống được lợi ích nhóm; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp;

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Tăng cường kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo đảm bộ máy tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chồng chéo và thống nhất đầu mối quản lý nhà nước; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức để khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giản biên chế.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó tổng hợp số liệu chính xác, thực chất về công tác đánh giá và phân loại; kiên quyết miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức...

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc