Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội sẽ dành 1 ngày trả lời chất vấn các vấn đề "nóng"

10:33, 05/12/2016
|

(VnMedia) - Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV sẽ dành một ngày làm việc (7/12) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Sáng nay, 5/12, kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, năm 2016, Thành phố đã có nhiều giải pháp toàn diện, phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch năm. Nhờ đó, kinh tế - xã hội Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%, thu ngân sách đạt hơn 102% dự toán; hoạt động điều hành của UBND Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả...

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn; tình hình cháy, nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, việc quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế... Tại kỳ họp cuối năm diễn ra trong vòng 4 ngày, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ tập trung đánh giá, quyết định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách của thành phố năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đồng thời, HĐND Thành phố cũng sẽ thảo luận và quyết nghị 15 nghị quyết lớn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017 của thành phố; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2017; Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Thành phố; danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương; Nghị quyết về danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố; Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố năm 2017; Nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về “Cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô”…

Kỳ này, HĐND Thành phố cũng sẽ dành một ngày làm việc (7/12) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu bám sát các Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô; căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của Thành phố từ khi có Luật Thủ đô, nhất là trong năm 2016. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân. Trong đó, chú ý đối chiếu với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình năm tới về cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho năm 2017.

Bí thư đề nghị các đại biểu đặc biệt quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng là: Dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (còn ở mức 35%), nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô lại rất lớn, đòi hỏi Thành phố phải huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, Thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

“Với tinh thần đó, tôi mong muốn hệ thống chính trị các cấp và các vị đại biểu HĐND từ Thành phố tới cơ sở chung sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.” - Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc