Hà Nội thực hiện "một đầu mối - một việc xuyên suốt"

13:27, 27/12/2016
|

(VnMedia) - Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”. Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm trong việc giải quyết công việc…

Sáng 27/12, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP năm 2106”, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, năm 2016, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự chuyển biến rõ nét, một phần nhờ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công vụ cải cách hành chính.

Phát hiện, chấn chỉnh nhiều trường hợp

Theo đó, TP đã kiểm tra công vụ đột xuất tại 25 đơn vị ngay sau Tết Nguyên đán, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân.

Đối với các đơn vị có phản ảnh của báo, đài; hoặc có đơn thư phản ánh của công dân; hoặc có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND TP đã giao Đoàn Kiểm tra công vụ TP tiến hành kiểm tra 6 vụ việc với 55 đơn vị là các sở, ngành, UBND các phường xã, thị trấn, một số đơn vị sự nghiệp…).

Đoàn kiểm tra công vụ đã tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân qua việc tiếp nhận đơn thư, tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân qua việc tiếp nhận đơn thư, tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng do các cơ quan của TP chuyển đến, thực hiện kiểm tra, xác minh 5 vụ việc theo phản ánh của công dân.

“Một số trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giao tiếp với công dân chưa đúng mực đã kịp thời chấn chỉnh, xem xét, xử lý trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức.”- Giám đốc Sở Nội vụ thông tin.

Ông Trần Huy Sáng cũng cho biết, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra công vụ được 815 lượt đơn vị. Việc kiểm tra công vụ được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Qua các cuộc kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh, phát hiện nhiều trường hợp thiếu sót, khuyết điểm trong thực thi công vụ, giao tiếp ứng xử nơi công sở, về chấp hành thời gian làm việc, thực hiện mặc đồng phục, đeo thẻ, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính vượt quá thời gian quy định, ghi chép sổ sách còn thiếu sót, chưa đúng quy định và một số trường hợp vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức.

Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, việc sắp xếp toàn bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP cơ bản được hoàn thành. “Đây là lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và được Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về làm việc với TP đánh giá cao” - ông Sáng khẳng định.

Cụ thể, đối với các Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống còn 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng với sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị (giảm 30,2%); hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP xuống còn 41 đơn vị. Đối với các cơ quan chuyên môn, sau sắp xếp giảm từ 229 đơn vị còn 96 đơn vị (giảm 58%).

Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng thừa nhận, công tác chỉ đạo, lãnh đạo một số xã, phường còn bộc lộ yếu kém, gây bức xúc trong nhân dân, tập trung ở một số lĩnh vực quản lý như đất đai, trật tự đô thị, tư pháp…

Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính còn hạn chế; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có nơi, có chỗ chưa đồng đều, còn yếu; một số công chức viên chức khi giải quyết công việc chưa làm hết trách nhiệm, thái độ ứng xử văn hoá thiếu chuẩn mực tại công sở, gây bức xúc trong nhân dân…

Một đầu mối – một việc xuyên suốt

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, TP đặt ra mục tiêu là thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, nhằm tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hoá ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi cư trú, địa điểm công cộng của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, TP sẽ kết hợp nhuần nhuyễn việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, cấp huyện đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”. Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm trong việc giải quyết công việc.

Rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu cải tiến lề lố làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương hành chính; cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại, phân phối thu nhập hàng kỳ đối với các trường hợp không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm quy định về văn hoá ứng xử và đạo đức công vụ; kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế, quy trình giải quyết công việc theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hoá, minh bạch hoá các quy trình thủ tục; giám sát chặt chẽ từng khâu, từng bộ phận…

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản, bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng; hoàn thiện và ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ Quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính..

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá của Thành phố, mặc dù mới thực hiện năm đầu nhưng kết quả rất đáng ghi nhận, rất đáng mừng.

Ông Chung cũng cho biết, Thành phố giao sở Văn hoá và Thể thao sớm trình UBND TP ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính để thực hiện đồng bộ trong toàn Thành phố.

“Vấn đề này hiện còn có nhiều ý kiến bình luận khác nhau, chúng ta cần lắng nghe và bộ quy tắc này chỉ là cảnh báo tương đối để có mức ứng xử phù hợp trong sinh hoạt và trong khu dân cư” – Chủ tịch Thành phố nêu quan điểm.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc