Hà Nội: Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là... về hưu

17:07, 06/12/2016
|

(VnMedia) - Theo Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam, đối tượng tinh giản biên chế của các đơn vị tại Hà Nội chủ yếu là nghỉ hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức…

Đã giảm 121 đơn vị hành chính thuộc sở

Chiều nay (6/12), trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho hay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ngày từ cuối năm 2015, TP đã ban hành Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể, về kết quả thực hiện biên chế, số thực hiện tính đến ngày 1/10 vừa qua đều thấp hơn số HĐND TP giao. Cụ thể, với biên chế hành chính, biên chế công chức có số giao 9.267 công chức nhưng số thực hiện là 8.807; lao động hợp đồng số giao 1.766 chỉ tiêu, số thực hiện 1.561 người.

Về biên chế sự nghiệp, số giao biên chế viên chức là 133.793, số thực hiện là 124.970 người; số giao lao động hợp đồng 20.983 nhưng số thực hiện là 16.051 người.

Thành phố cũng đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng với đó, đã sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đã giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%.

Đối với các quận, huyện, thị xã, cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP thành 8 Ban Quản lý dự án theo lĩnh vực thuộc TP và 30 Ban Quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Đánh giá chung, ông Sáng cho rằng, các cơ quan, đơn vị đều xác định bằng các biện pháp khác nhau giảm biên chế 10% đến năm 2021. Trong năm 2016, TP đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ được 159 trường hợp.

Để đẩy nhanh tinh giản biên chế, TP đang xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2017, ông Sáng cho biết, TP tiếp tục xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến 2021 tối thiểu 10%. Với biên chế công chức hành chính, thực hiện theo đúng số biên chế mà Chính phủ giao cho Hà Nội là 9.116 công chức, giảm 1,5%. Các đơn vị sự nghiệp khác giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2016. Đối với lao động hợp đồng, căn cứ rà soát, tổng hợp thực tế nhu cầu sử dụng để bố trí đủ cho các đơn vị trên quan điểm tinh giản.

Đối tượng tinh giản chủ yếu là về hưu

Trình bày tờ trình thẩm tra, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2016, số biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được HĐND TP giao.

Tuy nhiên, ông Nam đánh giá, vẫn còn tồn tại một số đơn vị sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao, nhưng vẫn sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt chỉ tiêu được giao, thậm chí nghị quyết không giao nhưng đơn vị tự ký. Ngoài ra, chưa có tiêu chí định lượng trong việc đánh giá công chức, viên chức.

Đặc biệt, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam chỉ ra, đối tượng tinh giản biên chế của các đơn vị chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, dẫn đến việc tinh giản biên chế còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức tại một số đơn vị hành chính sử dụng viên chức sự nghiệp do tồn tại của lịch sử chậm được khắc phục dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ...

Thống nhất với kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2017 của Thành phố, nhưng Ban Pháp chế HĐND TP cũng đề nghị UBND TP lưu ý tập trung hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng; có báo cáo giải trình một số vấn đề như về số lượng công chức giảm theo tổng chung của TP và cho từng đơn bị; làm rõ số lượng lao động hợp đồng theo định mức thuộc biên chế khối hành chính, giải pháp và lộ trình khắc phục tồn tại này.

Ban Pháp chế cũng đề nghị làm rõ số lượng biên chế của TP giảm sau khi sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập của TP và cấp huyện; làm rõ lý do tăng biên chế lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, trong khi TP đang có chủ trương thí điểm việc khoán sử dụng xe công.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc