Điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại đô thị Văn Phú - Hà Đông

08:32, 14/11/2016
|
(VnMedia) - Ngày 10/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6236/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố.
 
 
Theo đó, điều chỉnh hình thức sử dụng 7.825m2 đất xây dựng Trường tiểu học Văn Phú Victoria, 9.734 m2 đất xây dựng Trường trung học cơ sở Văn Phú Victoria tại Khu đô thị mới Văn Phú từ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thành Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
 
Thời gian thuê đất kể từ ngày 12/5/2011 đến ngày 24/01/2061. Về lý do điều chỉnh, UBND Hà Nội cho biết Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land đề nghị điều chỉnh hình thức sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố không thay đổi.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được xác định tiền thuê đất, làm thủ tục về Hợp đồng thuê đất; liên hệ với Cục thuế Hà Nội để làm thủ tục miễn, giảm và nộp tiền thuê đất theo quy định.
 
Khánh An

Ý kiến bạn đọc