Chính thức "quyết" giảm tỷ lệ phân bổ ngân sách cho nhiều địa phương

09:39, 14/11/2016
|

(VnMedia) - Sáng nay (14/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương, trong đó có nội dung quan trọng là giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách một số địa phương như: TP. HCM, Đà Nẵng...

Ngân sách Trung ương
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2017

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 do Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, về tỷ lệ điều tiết, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương (NSĐP) như: TP Hồ Chí Minh (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)… Theo những ý kiến này, việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho các địa phương sẽ không có động lực để địa phương phát triển, đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế.

Về vấn đề này, Ủy ban TVQH cho biết, hiện nay, trong bối cảnh khó khăn chung của ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là trong những năm gần đây vai trò của ngân sách Trung ương (NSTW) giảm sút, không giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Đồng thời, theo quy định của Luật NSNN năm 2015 thì sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân  đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên. Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về NSTW là phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

Cũng theo UBTVQH, việc xác định tỷ lệ điều tiết để lại cho NSĐP đã căn cứ trên tổng số chi cân đối NSNN tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên từ NSNN, bảo đảm mặt bằng chung giữa các địa phương. Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về NSTW. Đã ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%.

“Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai,...” – báo cáo giải trình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBTVQH cho rằng, hàng năm, NSTW còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu. Đây là nguồn lực lớn đóng góp vào tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung của các địa phương. Mức hỗ trợ này căn cứ vào từng công trình, dự án trên địa bàn.

Riêng TP Hồ Chí Minh, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách TP. HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng (gồm: vốn ngoài nước: 4.034 tỷ đồng, vốn trong nước 3.282 tỷ đồng) để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%. Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh thì tổng mức hỗ trợ từ NSTW khoảng 18.800 tỷ đồng cho TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo của UBTVQH nhấn mạnh, trong bối cảnh NSNN còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

“Với tinh thần đó, UBTVQH xin trình Quốc hội chấp thuận phương án xác định tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2017-2020 như phương án Chính phủ trình, đồng thời đề nghị Chính phủ trong quá trình điều hành NSNN năm 2017 và các năm tiếp theo, ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước. Nội dung này được thể hiện tại Khoản 4 Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết".

Về vấn đề này, UBTVQH cho biết đã báo cáo trong Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và đầu tư công trung hạn. Đối với năm 2017, UBTVQH cho rằng, sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân của 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Chính phủ đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp giải quyết hậu quả của sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra.

Mặt khác, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn, đồng thời đã báo cáo Quốc hội giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này. Bên cạnh đó, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của NSĐP 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa đã được ưu tiên bố trí phân bổ ở mức tăng cao hơn so với các địa phương khác. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội chấp thuận như phương án Chính phủ trình.

Kết quả, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương, với 405 đại biểu trên tổng tống 425 đại biểu có mặt đồng ý (82,15%). Trong số đó, có 12 đại biểu không tán thành và 8 đại biểu không biểu quyết.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc