Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu đợt 1

07:52, 20/08/2016
|

(VnMedia) - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Theo đó, có 18 ngành sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Nhóm ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin thêm 20 chỉ tiêu; Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học theemm 20 chỉ tiêu;  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị thêm 10 chỉ tiêu; Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế thêm 35 chỉ tiêu;  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước thêm 10 chỉ tiêu; Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa thêm 50 chỉ tiêu; Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội thêm 35 chỉ tiêu; Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển thêm 25 chỉ tiêu; Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công thêm 30 chỉ tiêu; Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước thêm 30 chỉ tiêu; Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản thêm 40 chỉ tiêu; Xã hội học thêm 30 chỉ tiêu; Công tác xã hội thêm 20 chỉ tiêu.

Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thêm 20 chỉ tiêu; Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại và chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế thêm 40 chỉ tiêu; Quan hệ công chúng thêm 40 chỉ tiêu; Quảng cáo thêm 25 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Anh thêm 30 chỉ tiêu.

Sơ tuyển học bạ Trung học phổ thông: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo file đính kèm cuối bài viết); ( Lưu ý trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền đầy đủ thông tin, ghi rõ xét tuyển Bổ sung đợt 1, đăng ký tối đa 2 ngành/chuyên ngành xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên, mỗi nguyện vọng ghi rõ ngành/chuyên ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển; 2. Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông; 3. Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2016; 4. 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi kết quả xét tuyển); 5. Lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000đ.

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:

- Ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (nhóm 4): xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển: 28,0 điểm (môn Tiếng Anh tính hệ số 2, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

- Các ngành/chuyên ngành còn lại: xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp đã công bố, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là 16,5 điểm (tính điểm hệ số 1, kể cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực…).

Nguyên tắc xét tuyển: Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung đợt 1 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 1; Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

PV


Ý kiến bạn đọc