Đang diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường

09:12, 24/08/2016
|

(VnMedia) - Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đánh giá tổng thể các vấn đề môi trường; phân tích các tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

hội nghị trực tuyến
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến

Hôm nay (24/8), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (với 63 tỉnh, thành phố) về công tác bảo vệ môi trường theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian vừa qua, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường được dư luận đặc biệt quan tâm, lo lắng; nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường; công tác quản lý, giám sát bảo vệ môi trường thiếu hiệu lực, hiệu quả; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong ban hành chính sách, pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra còn nhiều bất cập; các cấp chính quyền địa phương chưa phát huy đúng vai trò, còn trông chờ vào Trung ương.

Đây là những vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đến đời sống của Nhân dân, doanh nghiệp; vì vậy quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2016 về chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, Bộ TN&MT đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường.

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đánh giá tổng thể các vấn đề môi trường bức xúc trong giai đoạn hiện nay; phân tích các tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

Nguyễn Đức Chung
Tại điểm đầu cầu thành phố Hà Nội có mặt Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, các Phó Chủ tịch và đại diện các Sở, ngành, quận, huyện

 Theo Bộ TN&MT, thông qua Hội nghị nhằm khẳng định rõ quan điểm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ kiên quyết không chấp nhận đánh đổi môi trường khi phát triển kinh tế, thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư; Bảo vệ môi trường phải được quan tâm thực chất, được coi vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển với vai trò là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững; Đề cao trách nhiệm chính của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong giám sát, thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, nội dung của Hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Dự kiến Hội nghị sẽ có phần trình bày và thảo luận về Báo cáo của Bộ TN&MT về thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ thực trạng tình hình; những tồn tại, thách thức và nguyên nhân; dự báo và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Báo cáo của Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm về môi trường.

Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Báo cáo của các tỉnh, thành phố, trong đó nêu rõ thực trạng tình hình; những tồn tại, thách thức và nguyên nhân; dự báo và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương. Đặc biệt, Hội nghị sẽ dành thời gian để trao đổi, thảo luận về các giải pháp bảo vệ môi trường trước mắt và lâu dài.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đầu cầu Trung ương tại Văn phòng Chính phủ; đầu cầu địa phương tại Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Hội nghị cần tập trung vào những điểm quan trọng, đó là: Đánh giá thực chất tình trạng ô nhiễm môi trường; Hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước dẫn đến ô nhiễm môi trường;

“Đặc biệt là hệ thống Bộ TN&MT, Sở TN&MT các địa phương... trách nhiệm cần làm rõ hơn, tránh tình trạng cha chung không ai khóc, nói qua nói lại” - Thủ tướng Chính phủ nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ những khó khăn thách thức như kinh phí, khoa học công nghệ... đồng thời thảo luận những giải pháp trước mắt, lâu dài, quan điểm chỉ đạo trong vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đóng góp cho Chính phủ những giải pháp khả thi, quyết liệt, cụ thể để đạt được những chỉ số cần thiết, chấp nhận được về môi trường.

Ngay sau lời phát biểu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trình bày báo cáo hiện trạng môi trường nói chung trên toàn quốc.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc