Cách tính tiền lương, tiền thưởng dịp Quốc Khánh 2/9

15:14, 22/08/2016
|
(VnMedia)-  Nếu người lao động đi làm thêm vào ngày 02/9/2016, tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày). 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Căn cứ Thông báo 4659 về nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay được thực hiện như sau: Đối với người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần); Đợt nghỉ Lễ Quốc khánh này sẽ được nghỉ 03 ngày liên tiếp, gồm Thứ 6 ngày 02/9/2016 và 02 ngày nghỉ cuối tuần (Thứ 7 ngày 03/9/2016 và Chủ nhật ngày 04/9/2016).
 
Đối với người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần); Đợt nghỉ Lễ Quốc khánh này chỉ được nghỉ 01 ngày (Thứ 6 ngày 02/9/2016).
 
Nghỉ 2/9, tính lương như thế nào?
 
Theo quy định của luật lao động, cách tính tiền lương trong ngày 02/9/2016 được tính như thế nào?
 
Người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 02/9/2016.
 
Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012), nếu người lao động đi làm thêm vào ngày 02/9/2016, tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.
 
Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2016, sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.
 
Tuy nhiên bạn cần lưu ý, căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào ban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).
 
Tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2016
 
Căn cứ Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2016 do người sử dụng lao động quyết định (không mang tính chất bắt buộc phải có thưởng trong dịp này) dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 
Điều 115. Nghỉ lễ, tết
 
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
 
 
đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
 
 
3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
 
Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc