Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự nhiệm kỳ mới

16:19, 28/07/2016
|

(VnMedia) - Sáng 28/7, Quốc hội đã hoàn tất công tác nhân sự tại kỳ họp với việc phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố như sau:

5 Phó Thủ tướng:

Trong số 488 đại biểu có mặt, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 469/487 đại biểu đồng ý (chiếm 94,94% tổng số đại biểu)

Ông Phạm Bình Minh được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 483/488 đại biểu đồng ý (97, 77% tổng số đại biểu)

Ông Vương Đình Huệ được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 476/488 đại biểu đồng ý (96,36% tổng số đại biểu)

Ông Vũ Đức Đam được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 473/488 đại biểu đồng ý (95,75% tổng số đại biểu)

Ông Trịnh Đình Dũng, được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 445/488 đại biểu đồng ý (90,08% tổng số đại biểu)

nội các
Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt Quốc hội

 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 477/488 đại biểu đồng ý (chiếm 96,56% tổng số đại biểu)

Thượng tướng Tô Lâm được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 473/486 đại biểu đồng ý (95,75% tổng số đại biểu)

Ông Lê Vĩnh Tân được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 449/487đại biểu đồng ý (90,89% tổng số đại biểu)

Ông Lê Thành Long được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 448/487 đại biểu đồng ý (90,69% tổng số đại biểu)

Ông Nguyễn Chí Dũng được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 452/485 đại biểu đồng ý (91,50% tổng số đại biểu)

Ông Đinh Tiến Dũng được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 468/487đại biểu đồng ý (94,74% tổng số đại biểu)

Ông Trần Tuấn Anh được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 458/487 đại biểu đồng ý (92,71% tổng số đại biểu)

Ông Nguyễn Xuân Cường được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 428/485 đại biểu đồng ý (86,64% tổng số đại biểu)

Ông Trương Quang Nghĩa được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 451/487 đại biểu đồng ý (91,30% tổng số đại biểu)

Ông Phạm Hồng Hà được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm Quốc hội khoá XIV với 444/485 đại biểu đồng ý (89, 88% tổng số đại biểu)

Ông Trần Hồng Hà được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 412/484 đại biểu đồng ý (83,40% tổng số đại biểu)

Ông Trương Minh Tuấn được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 458/486 đại biểu đồng ý (92,71% tổng số đại biểu)

Ông Đào Ngọc Dung được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 400/486 đại biểu đồng ý (80,97% tổng số đại biểu)

Ông Nguyễn Ngọc Thiện được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 452/486 đại biểu đồng ý (91,50% tổng số đại biểu)

Ông Chu Ngọc Anh được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 464/484 đại biểu đồng ý (93,93% tổng số đại biểu)

Ông Phùng Xuân Nhạ được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 454/485 đại biểu đồng ý (91,90% tổng số đại biểu)

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 462/487 đại biểu đồng ý (93,52% tổng số đại biểu)

Ông Đỗ Văn Chiến được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 482/ 488 đại biểu đồng ý (97,57% tổng số đại biểu)

Ông Lê Minh Hưng được phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 464 /487 đại biểu đồng ý (93,93% tổng số đại biểu)

Ông Phan Văn Sáu được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 439/ 487 đại biểu đồng ý (88,87% tổng số đại biểu)

Ông Mai Tiến Dũng được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 453/485 đại biểu đồng ý (91,70% tổng số đại biểu)

Các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử đã được QH thông qua sau đó.

Cũng trong sáng 28/7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng & An ninh đã được Quốc hội phê chuẩn gồm:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh:  488/488 đại biểu đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên:  488/488 đại biểu đồng ý.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Uỷ viên:  487/488 đại biểu đồng ý.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên: 487/488 đại biểu đồng ý.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên: 487/488 đại biểu đồng ý

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, được lập ra theo điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013, có nhiệm vụ động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và 4 ủy viên. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc