Hà Nội: Bán bớt trụ sở cơ quan lấy tiền xây trung tâm hành chính

15:35, 04/07/2016
|

(VnMedia) -  Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì,  phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan để đấu giá, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính của Thành phố.

trụ sở quận
Ảnh minh họa

UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở liên quan và các quận, huyện, thị xã về việc đầu tư xây dựng mới trụ sở cấp huyện giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, UBND Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm hoàn thiện các thủ tục dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Quận theo quy định của Luật Đầu tư công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố đầu tư giai đoạn 2016- 2020.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất dự án đầu tư Xây dựng Trụ sở làm việc của quận Bắc Từ Liêm vào kế hoạch đầu tư công 2016 – 2020 của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua để thực hiện triển khai dự án.

Đối với các quận, huyện, thị xã đã có trụ sở làm việc, Thành phố yêu cầu tiếp tục sử dụng. Trường hợp cần thiết phải báo cáo UBND Thành phố xem xét trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến.

Đặc biệt, Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan để đấu giá, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc