Tiền lương của đại biểu Hội đồng nhân dân từ ngày 1/7/2016

16:28, 03/06/2016
|

(VnMedia)- Từ ngày 01/7/2016, Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu có hiệu lực. Theo đó đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được áp dụng theo cách tính mới.

Theo đó, tiền lương của đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) thực hiện như sau, đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ BHXH thì được chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND cấp xã: 0,10 mức lương cơ sở/ngày; Đại biểu HĐND cấp huyện: 0,12 mức lương cơ sở/ngày; Đại biểu HĐND cấp tỉnh: 0,14 mức lương cơ sở/ngày.

Ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND là ngày tham gia các hoạt động của HĐND theo kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐND.

Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách được quy định rõ tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này.


Ý kiến bạn đọc