Thay Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

20:53, 17/06/2016
|

(VnMedia) - Theo Quyết định mới ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Bốn Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo là các Ủy viên thường trực Ủy ban.

Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngày 15/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-TTg về việc Thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (Ủy ban). Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đảm trách nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban.

Theo Quyết định mới, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bốn Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo là các Ủy viên thường trực Ủy ban.

Các ủy viên không thường trực gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Kinh tế Trung ương; Văn phòng Quốc hội và Tổng Thư ký Ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban sẽ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban theo văn bản cử người của các bộ, ngành, cơ quan. Chủ tịch Ủy ban quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn. Theo quy định tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014 thì thẩm quyền này do Phó Chủ tịch Ủy ban đảm nhận.


Ý kiến bạn đọc