Hà Nội: Cấp sổ đỏ chi trong vòng 14 ngày

17:16, 06/06/2016
|
(VnMedia)  - Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vừa ban hành quy trình triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) chỉ trong vòng 14 ngày.
 
Theo đó, tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, tất cả các hồ sơ, thủ tục, thời gian thực hiện được công khai rõ ràng. Việc cấp sổ đỏ cho người dân sẽ chỉ mất 14 ngày làm việc.
 
Đối với cơ quan hành chính, tổ chức chính trị-xã hội, các thủ tục sẽ đơn giản tối đa, như sử dụng ngay bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường để xét cấp sổ đỏ mà không yêu cầu đơn vị phải đo đạc lại, cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ.
 
Đối với những trường hợp đất đai có tranh chấp, liên quan đến bản án, chưa kê khai đăng ký..., Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ với từng trường hợp cụ thể.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu, tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đtấ cho các tổ chức, đơn vị. Sở TN-MT chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ sung sửa đổi bảo đảm việc cấp GCN thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, đúng quy định; báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2016.
 
Đối với các địa điểm đất do cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công và UBND các cấp quản lý, sử dụng: Sở TN-MT khẩn trương hoàn thành Kế hoạch 78 của UBND thành phố về cấp GCN của các tổ chức trên địa bàn Thành phố trong năm 2016. Đơn giản tối đa về hồ sơ thủ tục để xét cấp GCN; sử dụng ngay bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đổ địa chính và các bản đồ hiện có để xét cấp GCN, không yêu cầu các đơn vị phải đo đạc lại, cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; đơn vị chỉ kê khai, đăng ký khi làm thủ công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN.
 
Đối với các địa điểm đất do các tổ chức kinh tế sử dụng chưa được cấp GCN: Sở TN-MT rà soát, phân loại, tiếp tục thông báo, yêu cầu tổ chức khẩn trương liên hệ với Sở TN-MT để hướng dẫn hoàn tất các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN theo quy định.
 
Đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất: Các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất đai, sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt thuộc các trường hợp đã được tháo gỡ, giải quyết tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố: Sở TN-MT chủ trì, phối hợp xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, thông báo đến các hộ dân và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm.
 
Các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng đất: Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương tổ chức gòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, làm căn cứ xét giấy cấp GCN quyền sử dụng đất.
 
Các trường hợp chưa kê khai đăng ký đất đai: yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo yêu cầu kê khai đăng ký theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai đến từng hộ gia đình, lập hồ sơ cấp GCN và hô sơ quản lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN tổ chức thanh tra xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP đối với các trường hợp không đăng ký kê khai theo quy định.
 
Khánh An

 


Ý kiến bạn đọc