Chính thức lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015

11:11, 30/06/2016
|

(VnMedia) - Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Nghị quyết nêu rõ: Bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.

Quốc hội cũng thống nhất lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố lệnh của Chủ tịch nước; Nghị quyết của QH về việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật hình sự.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố lệnh của Chủ tịch nước; Nghị quyết của QH về việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật hình sự.

Nghị quyết cũng nêu: Tiếp tục áp dụng Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12), Nghị định số 89/1998/NQ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi,bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày mai (1/7/2016), thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoan 2 điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13; áp dụng các quy định của Bộ luật tổ tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này.

Các quy định khác tại Nghị định số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự có ghi thời điểm “ngày 1 tháng 7 năm 2016” được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành”.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Đinh Bách (tin, ảnh)


Ý kiến bạn đọc