Hà Nội tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế

21:10, 22/04/2016
|

(VnMedia) - Trong 2 ngày 21 và 22/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ tư, thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16.

gbc2
Ảnh minh họa

Hội nghị cũng thảo luận các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 16; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và chính thức thông qua dự thảo 6/8 chương trình công tác lớn của Thành phố trong giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị khẳng định đây là chương trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa "xương sống" nhằm thực hiện 2 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có hai chỉ tiêu mới được đưa vào chương trình là cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ 10%, cán bộ nữ 15% trở lên và hoàn thành tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức thành phố được giao năm 2015.

Để thực hiện mục tiêu, thành phố sẽ tiến hành thí điểm hình thức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành thành phố; quy định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và mối quan hệ của cấp ủy đảng với hệ thống chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thành phố sẽ tiếp tục điều động, luân chuyển cán bộ trẻ từ thành phố về cơ sở; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, sở và địa phương để đào tạo, bồi dưỡng, không điều động cán bộ cơ sở hạn chế về năng lực, trình độ, uy tín thấp về các cơ quan cấp trên.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, các nội dung Chương trình hướng tới tính công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ TTHC… Theo đó, đến cuối năm 2016, tất cả cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đến cuối năm 2017, các sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đến năm 2020 tăng lên đến 70-80%. Đến năm 2018, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết TTHC đạt trên 80%…

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đầu tiên là cải cách thể chế với việc xác định trong năm 2016, tất cả cơ quan, đơn vị xây dựng xong quy chế, quy định và phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định rõ những việc được làm, không được làm cho từng bộ phận, đơn vị.

Xây dựng quy tắc ứng xử người Hà Nội

Vấn đề xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trở thành tâm điểm trong phần thảo luận về dự thảo Chương trình "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020".

Các đại biểu cho rằng, việc dành ra 8-10% ngân sách để đầu tư cho phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là rất cần thiết, sẽ là động lực để cải thiện tình hình hiện nay. Thường trực Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo là Sở VH-TT xây dựng trình nội dung “Bộ quy tắc ứng xử người Hà Nội” trên tinh thần đi dần dần vào những quy tắc ứng xử của từng bộ phận nhỏ trong đời sống xã hội.

Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng nêu rõ quan điểm cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Chương trình thứ 6. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhận thức; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, đảm bảo thực hiện công khai minh bạch trên các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính, các cơ quan tố tụng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Thực hiện thắng lợi, bền vững ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất cao những vấn đề rất quan trọng của sự nghiệp phát triển KTXH Thủ đô trong 5 năm tới.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, người đứng đầu Đảng bộ TP yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm, bảo đảm thực hiện Chương trình một cách thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung, hướng dẫn thực hiện chương trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện nội dung chương trình đề ra.


Ý kiến bạn đọc