Hà Nội: Dự kiến thu 3.050 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

14:50, 22/04/2016
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo đó, năm 2016, tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là 310,09ha, trong đó: diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 120,1ha; diện tích đã đấu giá đến hết năm 2015 là 45ha; diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm 2016 là 75,57ha.

Dự kiến, tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện kế hoạch đấu giá năm 2016 là 3.050 tỷ đồng, bao gồm: các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý, có 49 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá năm 2016 với diện tích đất đấu giá 75,57ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 2.150 tỷ đồng.  Còn lại thu từ đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2), diện tích đấu giá 28,6ha, dự kiến khoảng 900 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tất cả các dự án, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định; chủ trì cùng các chủ đầu tư các dự án, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá thì chỉ đạo hoàn thành thủ tục và đề xuất thời điểm đưa ra tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đạt hiệu quả cao nhất; kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá trên địa bàn các quận, huyện, thị xã ngoài danh mục của kế hoạch năm 2016 để bổ sung vào kế hoạch đấu giá năm 2016. Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục để xử lý dứt điểm các vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.


Ý kiến bạn đọc