76 đại biểu không đồng ý ông Bùi Quang Vinh thôi chức Bộ trưởng

16:07, 08/04/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay (8/4), hai Phó Thủ tướng cùng 18 thành viên khác của Chính phủ chính thức được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm. Theo kết quả bỏ phiếu kín, có tới 76 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Đây là Bộ trưởng có số đại biểu không đồng ý miễn nhiệm cao nhất trong số các Bộ trưởng được miễn nhiệm hôm nay.

Bùi Quang Vinh
Ông Bùi Quang Vinh

Cụ thể, kết quả bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ như sau:

1. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với số phiếu đồng ý là 475 và 4 phiếu không đồng ý.

2. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với số phiếu đồng ý là 469 và 7 phiếu không đồng ý.

3. Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với số phiếu đồng ý là 451 và 22 phiếu không đồng ý.

4. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT với số phiếu đồng ý là 462 và 17 phiếu không đồng ý.

5. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với số phiếu đồng ý là 433 và 45 phiếu không đồng ý.

6. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với số phiếu đồng ý là 464 và 15 phiếu không đồng ý.

7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh VP TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ với số phiếu đồng ý là 466 và 12 phiếu không đồng ý.

8. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ với số phiếu đồng ý là 463 và 15 phiếu không đồng ý.

9. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp với số phiếu đồng ý là 451 và 26 phiếu không đồng ý.

10. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư với số phiếu đồng ý 403 và 76 phiếu không đồng ý.

11. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương với số phiếu đồng ý là 455 và 23 phiếu không đồng ý.

12. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng với số phiếu đồng ý là 457 và 21 phiếu không đồng ý.

13. Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường với số phiếu đồng ý là 465 và 14 phiếu không đồng ý.

14. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông với số phiếu đồng ý là 461 và 17 phiếu không đồng ý.

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ, TB và XH với số phiếu đồng ý là 459 và 19 phiếu không đồng ý.

16. Ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL với số phiếu đồng ý là 468 và  10 phiếu không đồng ý.

17. Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với số phiếu đồng ý là 461 và 18 phiếu không đồng ý.

18. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, với số phiếu đồng ý là 454 là và số phiếu không đồng ý 24.

19. Ông Giàng Seo Phử, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc., số phiếu đồng ý là 473 và 5 phiếu không đồng ý.

20. Ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ số phiếu đồng ý là 456 và 22 phiếu không đồng ý.

Mặc dù sau khi có kết quả bỏ phiếu kín, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm một số Bộ trưởng nói trên, tuy nhiên, Nghị quyết chỉ có hiệu lực cho đến khi Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm các Bộ trưởng mới.


Ý kiến bạn đọc