Giới thiệu Đại biểu quốc hội: Nam nhiều tuổi nhất sinh năm 61, nữ sinh năm 66!

16:44, 02/02/2016
|

(VnMedia) - Ông Phạm Minh Chính - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, độ tuổi chung của người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) là nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây.

bầu cử
Độ tuổi chung của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND là nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây - ảnh minh họa

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức sáng nay (2/2).

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử, đồng thời “quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị nước nhà để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.”

Theo lịch trình tổ chức công tác bầu cử, có 34 bước cần thực hiện để chuẩn bị cho việc tổ chức bầu cử vào ngày 22/5/2016 và 24 bước nữa để tổng kết công tác bầu cử, lưu hồ sơ, hoàn thành công tác bầu cử.

Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm vụ 2016-2021 nêu rõ, tổng số ĐBQH không quá 500 ĐB; mỗi tỉnh, TP trực thuộc TƯ có ít nhất 3 ĐBQH làm việc tại địa phương.

Số lượng ĐB tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương. Bảo đảm trong tổng số danh sách chính thức những người ứng cử có ít nhất 18% người dân tộc thiểu số, 35% là nữ.

Chậm nhất ngày 2/3, công bố danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH, ĐB HĐND được được ở mỗi đơn vị bầu cử.

Ông Phạm Minh Chính – Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ cho biết, độ tuổi chung của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND là nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây. Người ứng cử ĐBQH phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức QH, người ứng cử ĐB HĐND phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngoài ra, “không giới thiệu những người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; vi phạm Quy định 57/QĐ-TW (ngày 3/7/2007) của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận.

Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cùng cấp chậm nhất ngày 1/6 và Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH chậm nhất ngày 11/6.

Để phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp, ông Phạm Minh Chính cho biết, đối với mỗi chức danh lãnh đạo các cơ quan của QH, UBTVQH, lãnh đạo HĐND, UBND các cấp, các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ giới thiệu một ĐB tham gia ứng cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp phải  là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức QH và Luật tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời phải được cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đồng ý.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Hội nghị đã thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề rất thiết thực xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới, là bài học quý, rất có ý nghĩa cho công tác bầu cử.

Hội nghị cũng đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành về cuộc bầu cử đến các đại biểu, các cơ quan và tổ chức hữu quan.


Ý kiến bạn đọc