Sóc Sơn: Giá đất đấu giá cao nhất 4,3 triệu đồng/m2

10:55, 04/01/2016
|

(VnMedia) - UBND Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Nam Trường Trên, thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã và khu đất thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, đối với khu Nam Trường Trên, thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã: Các thửa đất từ DO01 đến DO10: Đơn giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 4,5 triệu đồng/m2.

Các thửa đất từ DO11 đến DO23: Đơn giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 3,4 triệu đồng/m2;

Đối với khu đất thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, đơn giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 1,2 triệu đồng/m2.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá đất quy định của TP có sự thay đổi cao hơn giá khởi điểm đã xác định hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường có biến động thì UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP phê duyệt điều chỉnh theo quy định.


Ý kiến bạn đọc