Từ năm 2016, Hà Nội sử dụng xăng E5 cho xe công vụ

13:51, 23/12/2015
|

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các sở, các cơ quan sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc TP và các quận, huyện khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tăng cường sử dụng xăng sinh học E5.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Theo đó, từ năm 2016, kiên quyết dừng thanh toán chi phí nhiên liệu đối với đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc TP không thực hiện việc sử dụng xăng sinh học đối với xe công. UBND TP cũng yêu cầu chủ động triển khai việc chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ôtô phục vụ công tác.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện sử dụng xăng E5 cho các phương tiện cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng xăng sinh học E5.

TP giao Sở Tài chính dử dụng đơn giá xăng sinh học E5 làm cơ sở xây dựng dự toán chi phí nhiên liệu cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc TP.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát việc thanh toán chi phí nhiên liệu trong việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị.

Bên cạnh đó, TP giao Sở Công thương thực hiện việc giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP, đảm bảo đủ nguồn cung xăng E5 đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, triển khai việc phân phối xăng E5 tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và các các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc TP trong việc sử dụng xăng sinh học E5.


Ý kiến bạn đọc