Điều chỉnh cảng bến tàu tham quan Vịnh Hạ Long

14:34, 18/12/2015
|

(VnMedia)- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, 7 cảng, bến được phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, gồm: Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Cảng khách du lịch quốc tế Hòn Gai, Bến khách Hòn Gai (bến thủy nội địa), Cảng khách du lịch Cọc 3, Cảng Nam Cầu Trắng, Cảng Vũng Đục.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan tổ chức công bố Quy hoạch cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện và công bố chấm dứt hoạt động của Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy từ ngày 01/01/2016.

Căn cứ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2015.


Ý kiến bạn đọc