2000 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

11:07, 06/12/2015
|

(VnMedia) - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9 được tổ chức trong 2 ngày, từ 6 đến 7/12 tại Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 2000 đại biểu về dự Đại hội, trong đó có 200 đại biểu khách mời và 1800 đại biểu chính thức.

Lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội và phiên trù bị đã diễn ra sáng nay (6/12).

thi đua yêu nước
Lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội - ảnh: Xuân Hưng

Phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua không chỉ góp phần rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt của đất nước mà còn nhằm bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc, xây dựng đạo đức, nếp sống mới để nâng cao phẩm chất con người và làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

“Thông qua Đại hội Thi đua yêu nước, đây là dịp rất tốt để chúng ta biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Từ đó, khẳng định những thành tựu của gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” – Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Đại hội có 167 đại biểu là tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, (thành tích thời kỳ đổi mới), được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8; 101 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao..., gồm: Người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các linh vực; Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà văn tiêu biểu, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chính Minh, Giải thưởng Nhà nước; đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo; đại diện nhà báo tiêu biểu; cá nhân điển hình của 53 dân tộc; đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; các tài năng trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương lựa chọn từ cơ sở, theo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu do Ban Tổ chức Đại hội phân bổ.


Ý kiến bạn đọc