Sẽ học gì ở môn học bắt buộc "Công dân với Tổ quốc"?

10:41, 17/11/2015
|

(VnMedia) - Theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) tổng thể, môn "Công dân với Tổ quốc” là môn học bắt buộc với tất cả học sinh cấp THPT. Môn này sẽ gồm 3 mạch nội dung chính (3 phân môn) và một số chuyên đề tích hợp.

Theo Ban Xây dựng CTGDPT cho biết, số môn học bắt buộc ở cấp THPT trong chương trình (CT) hiện hành của Việt Nam nhiều hơn các nước. Việt Nam có 13 môn học bắt buộc (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Quốc phòng - An Ninh) còn CT của nhiều nước thì ít hơn. Ngược lại, trong CT của nhiều nước, các môn học tự chọn ở cấp THPT phong phú hơn CT Việt Nam hiện hành.

Dự thảo CT GDPT mới xác định 4 môn là bắt buộc với tất cả học sinh, trong đó có 3 môn mang tính công cụ - chi phối nhiều môn học - ngành nghề khác nhau (Toán1, Ngữ văn 1, Ngoại ngữ 1) và 1 môn xuất phát từ yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng (Công dân với Tổ quốc).

Môn "Công dân với Tổ quốc" là môn học bắt buộc, tuy không có hai tên gọi Quốc phòng - An ninh và Lịch sử nhưng tất cả học sinh đều phải học Quốc phòng - An ninh theo quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh: “Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là môn học chính khóa” và tất cả học sinh THPT đều bắt buộc phải học Lịch sử.

Đồng thời, tất cả học sinh còn phải bắt buộc học Lịch sử trong môn Khoa học xã hội (dành cho học sinh đi vào các ngành Khoa học tự nhiên và Công nghệ - Kỹ thuật) hoặc môn Lịch sử (có yêu cầu cao hơn cả về Kiến thức lịch sử và về Khoa học lịch sử, dành cho những học sinh định hướng nghề nghiệp sẽ làm việc trực tiếp hoặc liên quan đến Khoa học lịch sử).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Học gì ở “Công dân với Tổ quốc”?

Theo Ban Xây dựng CT, môn “Công dân với Tổ quốc” gồm 3 mạch nội dung chính (3 phân môn) và một số chuyên đề tích hợp.

Phân môn Giáo dục Đạo đức - Công dân: Chủ yếu là giáo dục giá trị đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và một số kỹ năng sống cần thiết chuẩn bị cho học sinh gia nhập xã hội Việt Nam hội nhập quốc tế với tư cách công dân

Giáo dục Đạo đức - Công dân bao gồm 3 mạch nội dung chính liên quan chặt chẽ: giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và giáo dục kĩ năng sống (các kỹ năng này cũng sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo). Ngoài ra cũng tích hợp, lồng ghép các nội dung khác như giáo dục kinh doanh, giáo dục chính trị …

Phân môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh: “Bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam” và một số nội dung mang tính thực hành như kỹ thuật, chiến thuật, kỹ thuật phòng thủ dân sự…(các nội dung thực hành này cũng sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo).    

Phân môn Giáo dục Lịch sử: Các nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, lòng yêu tổ quốc, tinh thần xả thân vì nước, tinh thần tự cường dân tộc, tư tưởng và những bài học, nghệ thuật quốc phòng của cha ông ta (các kiến thức về lịch sử được dành cho môn Khoa học xã hội và môn Lịch sử).

Một số chuyên đề tích hợp (sâu và chủ yếu từ 3 phân môn): Ví dụ, Lịch sử kinh đô nước ta qua các triều đại, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào…

 


Ý kiến bạn đọc