Đà Nẵng: An ninh trật tự không chuyển biến thì điều chuyển lãnh đạo

15:31, 18/11/2015
|

Nếu tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn không có chuyển biến tích cực thì sau 6 tháng, điều chuyển Chủ tịch UBND cấp xã, phường; sau 1 năm, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các sở, ngành.

Ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường về việc triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cần chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng công an để đảm bảo cao nhất hiệu quả công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tham mưu đề xuất và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chậm trễ trong công tác tham mưu, phối hợp khi có yêu cầu từ lực lượng công an, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng điều tiết giao thông trên đường Hùng Vương.
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng điều tiết giao thông trên đường Hùng Vương

Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường tăng cường đi thực tế cơ sở, trực tiếp tham gia (theo chế độ định kỳ và đột xuất) với các lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn chế việc xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo.

Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng xây dựng chỉ số đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các cấp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Nếu tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên trên địa bàn và theo lĩnh vực được giao phụ trách không có chuyển biến tích cực, sau 6 tháng, điều chuyển Chủ tịch UBND cấp xã, phường; sau 1 năm, kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở KH-ĐT và các ngành hữu quan thẩm tra các kiến nghị của Công an TP về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 12. Giao Văn phòng UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên (kể cả chế độ kiểm tra đột xuất); tổng hợp kết quả, tham mưu Chủ tịch UBND TP kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc, phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.


Ý kiến bạn đọc