Chuẩn đầu ra đại học vẫn thiếu thống nhất

13:04, 09/11/2015
|

(VnMedia) - Chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo đại học của một số trường vẫn thiếu sự thống nhất, quy định chung chung, chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Tại tọa đàm về Chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo, các báo cáo viên trao đổi về việc xây dựng khung trình độ quốc gia, PGS. TS. Đặng Quang Việt - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận định, chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo của một số trường đã bước đầu thể hiện được một số yêu cầu theo thông lệ của các nước trên thế giới.  

Chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở điều tra, khảo sát yêu cầu nhân lực của thị trường lao động. Việc xây dựng chuẩn đầu ra bước đầu giúp các trường nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và thực hiện cam kết về chất lượng đối với người học.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại như: Chuẩn đầu ra còn quy định chung chung, định tính, thiếu minh chứng đo lường và đánh giá; chưa thể hiện được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp, chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động; 

Chuẩn đầu ra của một số cơ sở đào tạo chưa gắn với chương trình đào tạo, mục tiêu hay nội dung giảng dạy, phương pháp dạy học; Chưa thể hiện rõ sự khác biệt, logic về thang bậc kiến thức, kỹ năng và năng lực áp dụng của người học ở các trình độ khác nhau của cùng một ngành đào tạo; Thiếu sự thống nhất về chuẩn đầu ra của một ngành đào tạo, ở cùng trình độ giữa các cơ sở đào tạo khác nhau; Chưa thể hiện được cam kết và trách nhiệm xã hội và niềm tin của xã hội về chất lượng đào tạo…

Theo PGS. TS. Đặng Quang Việt, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do chưa xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia và Khung trình độ quốc gia làm cơ sở xác định chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Trong đó cũng có phần nhiều nguyên nhân từ phía sử dụng lao động và các cơ sở giáo dục đại học. Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên về vai trò, tầm quan trọng của chuẩn đầu ra chưa thống nhất, đồng bộ...

PGS. TS. Đặng Quang Việt cũng cho biết, về khung trình độ quốc gia, hiện nay chỉ còn Việt Nam, Myanmar và Lào chưa công bố. Còn các nước ASEAN đều công bố hết rồi. Vì vậy Việt Nam sẽ phải khẩn trương thực hiện. Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản chỉ đạo chung, còn Hiệu trưởng các trường sẽ chịu trách nhiệm xây dựng.

Thùy Minh


Ý kiến bạn đọc