Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.

- Nhân lực số là lực lượng lao động kỹ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin… Nguồn nhân lực số được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định tới thành công của chuyển đổi số quốc gia.

 

PV

Nhân lực số , yếu tố thành công , chuyển đổi số quốc gia

Ý kiến bạn đọc