Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TT&TT

0
0

- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TT&TT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ ngành, địa phương.

Ban hành kèm theo Quyết định 724/QĐ-BTTTT là Danh sách Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TT&TT. Theo đó, có mã định danh điện tử cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ TT&TT có mã định danh điện tử cấp 1.

Mã định danh điện tử cấp 2 được cấp cho khối các đơn vị tham mưu (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ), khối các đơn vị chức năng và khối các đơn vị sự nghiệp.

Mã định danh điện tử cấp 3 được cấp cho các Cục (thuộc khối các đơn vị chức năng) và các Trung tâm trực thuộc các đơn vị này; Các Trung tâm, Viện, Học viện (thuộc khối các đơn vị sự nghiệp) và các đơn vị trực thuộc.

Mã định danh điện tử cấp 4 được cấp cho Học viện Công nghệ Bưu chính và các đơn vị trực thuộc.

Mã định danh của doanh nghiệp trực thuộc Bộ được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg là mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp.

PV


Ý kiến bạn đọc