Những điểm sáng tích cực của ngành Thông tin và Truyền thông

0
0

- Theo những con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) diễn ra sáng 12/1 tại Hà Nội, bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ TT&TT nổi lên rất nhiều điểm sáng tích cực trong suốt 5 năm 2016-2020.

Cụ thể, lĩnh vực bưu chính đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao (35%/năm) trong 5 năm qua với tổng doanh thu đạt 56.500 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2016 (18.300 tỷ đồng). Trong lĩnh vực viễn thông, tỉ lệ hộ gia đình kết nối Internet tăng gần 3 lần trong 5 năm qua, đạt 75%, cao hơn mức trung bình của thế giới 1,3 lần (57,4%). Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động/100 dân đã chính thức vượt ngưỡng trung bình của thế giới vào năm 2020, đạt 76,42 thuê bao băng rộng/100 dân.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cả nước trong năm 2020 đã cao hơn cả 4 năm trước cộng lại, tăng hơn 20 lần so với năm 2016. Cụ thể, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chiếm 30,86% vào năm 2020 so với mức 1,42% năm 2016. Tỷ lệ Bộ ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP đạt 100% trong năm 2020 so với tỷ lệ 0% năm 2016 và 4,76% năm 2018.

Tổng doanh thu ngành công nghiệp ICT cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm, đạt hơn 120 nghìn tỷ đồng năm 2020, tăng gần 1,8 lần sau 5 năm. Đồng thời, số lượng doanh nghiệp công nghệ số cũng đạt được sự tăng trưởng tương tự, tăng gấp 2 lần, với 58 nghìn doanh nghiệp năm 2020 trong khi năm 2016 chỉ có 24.500 doanh nghiệp. Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, chỉ riêng trong năm 2020, số cơ quan nhà nước bảo đảm an toàn an ninh mạng theo mô hình 4 lớp tăng từ 0 lên 100%. Tỷ lệ sản phẩm an toàn an ninh mạng nội địa tăng gần 7 lần, đạt gần 91% so với mức 13,6% năm 2016.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh mic.gov.vn
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh mic.gov.vn

Trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền, Bộ TT&TT đã thực hiện Quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai sắp xếp tinh gọn các cơ quan báo chí. Hiện nay, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí (năm 2016 có 859 cơ quan báo chí).Các mạng xã hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cạnh tranh vơi các mạng xã hội quốc tế, với các tên tuổi như Zalo, Mocha, Lotus, Gapo, tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2016. Số lượng tài khoản người dùng đạt hơn 90,5 triệu.

Trong 5 năm qua, thứ hạng của Việt Nam trong các lĩnh vực Bưu chính, ứng dụng ICT, chỉ số phát triển ICT, chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng trong các bảng xếp hạng quốc tế đã có những bước tiến mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng. Năm 2019, Việt Nam xếp hạng thứ 50 về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (CGI) trên 175 quốc gia được khảo sát, đánh giá, tăng 50 hạng so với năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, nhận định về con đường phát triển phía trước của Ngành, của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên của một giai đoạn mới, không chỉ của Ngành mà là của đất nước và của cả thế giới. Năm 2021 không chỉ là một năm mới, mà còn là năm đầu của giai đoạn 5 năm (2021-2025) để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp, là năm đầu của giai đoạn 10 năm để đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao, là năm đầu của giai đoạn 25 năm để Việt Nam năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, định hướng XHCN. Và con đường để đạt mục tiêu đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số.

Năm 2021, là năm đầu tiên của một giai đoạn mới. Giai đoạn 5 năm tới đây sẽ là giai đoạn bản lề để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp và tiến bước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao trong 20 năm tiếp theo. Đất nước bay lên bằng đôi cánh: Một bên là khát vọng hùng cường, thịnh vượng, một bên là công nghệ. Ngành TT&TT ý thức được trách nhiệm tiên phong trong việc thực hiện sứ mệnh, đặt ra mục tiêu cao, cải thiện thứ hạng quốc gia trên tất cả các lĩnh vực với cách tiếp cận mới và giải pháp đột phá.

Kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 đã được đặt ra cụ thể. Thứ nhất, Bưu chính là hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số, là dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Tốc độ tăng trưởng 30-40% / năm, trở thành một trong các trụ cột của kinh tế số, phục vụ phát triển chính phủ số, xã hội số. Phát huy đầy đủ vai trò phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo hướng mở rộng dịch vụ phổ cập. Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ năm 2021 đạt 100%. Nền tảng mã địa chỉ Vpostcode gắn với bản đồ số hỗ trợ các hộ gia đình thúc đẩy thương mại điện tử. Xếp hạng phát triển bưu chính năm 2025: Top 45 thế giới.

Thứ hai, Viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số. Hạ tầng số được đầu tư trước, đi cùng nhịp với các nước trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới. Triển khai thương mại 5G với các thiết bị Make in Việt Nam theo pha, đúng lộ trình. Mỗi người dân một điện thoại thông minh. Phổ cập điện thoại di động thông minh với mục tiêu tỷ lệ thuê bao băng rộng di động trên 100 dân năm 2021 đạt trên 80%, năm 2025 đạt 100%. Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang năm 2021 đạt 60%, năm 2025 đạt 80%. Ngay trong năm 2021, phấn đấu tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động hoặc Internet đạt 100%. Chuyển đổi Internet sang thế hệ mới IPv6, 100% các Bộ, Tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6 với mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn hệ thống CNTT, kết nối Internet sang IPv6 vào 2025. Xếp hạng phát triển viễn thông năm 2025: Top 50 thế giới.

Thứ ba, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số toàn dân, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025 sớm trước thời hạn đặt ra. Cơ bản hoàn thành phát triển Chính phủ điện tử trong năm 2021 với việc hoàn thành 100% DVCTT mức độ 4 và 02 CSDL quốc gia lớn là dân cư và đất đai trong năm 2021. Phát triển Chính phủ số với mục tiêu cơ bản hoàn thành Chính phủ số vào năm 2025 với việc hoàn thành 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Xếp hạng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số năm 2025: Top 60 thế giới. Năm 2021, đo lường kinh tế số, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GDP năm 2021 đạt 12% và năm 2025 đạt 20%. Phấn đấu cùng Ngành Y tế, Ngành Giáo dục và đào tạo đạt mục tiêu các cơ sở khám chữa bệnh có bộ phận tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Thời lượng và tỷ lệ học trực tuyến năm 2021 đạt tối thiểu 20%, năm 2025 đạt tối thiểu 50%. Triển khai các nền tảng công nghệ số hỗ trợ cho nông nghiệp và nông dân, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ tư, An toàn, an ninh mạng bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Tốc độ tăng trưởng 25-30% /năm. Phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam làm chủ 100% hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng. Tỷ lệ máy chủ, máy trạm và thiết bị đầu cuối của các cơ quan nhà nước được bảo vệ đạt 100%. Phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi về an toàn, an ninh mạng.Xếp hạng an toàn, an ninh mạng năm 2025: Top 30 thế giới.

Thứ năm, phát triển nền công nghiệp ICT Make in Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm cao gấp 2,5 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.Doanh nghiệp công nghệ số tăng trưởng 20-30%/năm. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân năm 2021 đạt 0,7 và năm 2025 cứ 1000 dân có 1 doanh nghiệp công nghệ số. Hình thành nền công nghiệp ICT quốc gia lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng - an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ sáu, Báo chí thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận ít nhất một loại hình báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu năm 2021 đạt 95% và năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội Việt Nam so với nước ngoài năm 2021 là 0,83; năm 2025 là 1,22. Tỷ lệ bản sách bình quân đầu người năm 2021 đạt 4,5 và năm 2025 đạt từ 5 đến 5,5. Tỷ lệ sách xuất bản điện tử năm 2021 đạt 10%, năm 2025 đạt 15%. Tỷ lệ chuyển đổi số số cơ quan báo chí, PTTH hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện năm 2021 đạt 75%, năm 2025 đạt 90%.


Ý kiến bạn đọc


Chùm ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

(VnMedia) - Sáng 25/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng hơn 1.500 đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Giới siêu giàu phục hồi ngoạn mục, hàng tỷ người nghèo đói sau COVID-19

(VnMedia) - Giới siêu giàu phục hồi từ những thiệt hại mà COVID-19 gây ra trong thời gian ngắn kỷ lục, nhưng hàng tỷ người sẽ sống trong cảnh nghèo đói trong vòng ít nhất một thập kỷ.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi họp phiên trù bị

(VnMedia) - Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Hà Nội ngày 25/1 trời nhiều mây, có mưa nhỏ

(VnMedia) - Thời tiết Hà Nội hôm nay (25/1) được dự báo nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành 2 Quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Phó Tư lệnh Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng.