VNPT và Tỉnh đoàn Long An ký kết Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - CNTT

0
0