Thanh toán không tiền mặt: Tương lai của kinh tế số!

0
0

- Với đúng tinh thần "ích nước lợi nhà", các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây thực sự là tương lai của nền kinh tế số, quốc gia số.

Phương thức thanh toán đa tiện ích

Từ năm 2019, Chính phủ đã chọn ngày 16/6 hàng