Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Đức Long: Dấu ấn của người truyền lửa!

0
0

 Trở thành cán bộ của VNPT từ năm 1992, Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Đức Long đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Tập đoàn VNPT. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, ông Phạm Đức Long đều luôn ghi những dấu ấn mạnh mẽ, là người truyền lửa cho mỗi cán bộ, nhân viên của VNPT cùng đồng lòng, dốc sức vì sự phát triển của Tập đoàn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.