Những điều cần biết về ứng dụng đa đám mây khi chuyển đổi số

0
0

- Theo ông Lê Nhân Tâm, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam, đối với các doanh nghiệp đang và sẽ thực hiện chuyển đổi số, đa đám mây là một trong những đích đến.

Đa đám mây mang tới nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác phân phối dữ liệu, tài sản, nguồn lực dự phòng, phần mềm, các ứng dụng trên nhiều môi trường đám mây khác nhau chứ không chỉ phụ thuộc vào duy nhất một đám mây đơn. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng của việc không đặt tất cả trứng vào một giỏ, nhưng chiến lược nhiều đám mây cũng có nghĩa là doanh nghiệp có nhiều giỏ phải để bảo vệ. Điều này khiến độ phức tạp tăng lên đáng kể, đặc biệt nếu các tổ chức vẫn có dữ liệu đám mây tại chỗ và riêng tư cũng cần được bảo vệ.

Các nền tảng an ninh và công nghệ đã phát triển đáng kể trong thập kỷ qua, với thị trường bảo mật ngày càng bị phân mảnh và việc áp dụng đám mây bước vào thời kỳ trưởng thành trong doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của việc áp dụng đám mây, như một bước ngoặt cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình tiến tới Công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số.

 

Bên cạnh đó, để đối phó với các thách thức an ninh mạng đang ngày càng gia tăng, các nhóm bảo mật của nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng vô số công cụ bảo mật từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, đồng thời áp dụng công nghệ đám mây mà không có một kế hoạch dài h