Nạn trộm tiền điện tử đe dọa doanh nghiệp trong môi trường đám mây

0
0

- Nhóm Bảo mật của IBM vừa công bố dữ liệu mới bao gồm các thách thức và mối đe dọa hàng đầu ảnh hưởng đến bảo mật đám mây. Đó là đánh cắp dữ liệu, trộm tiền điện tử và ransomware.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang đám mây để đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của nhân viên, việc hiểu được những thách thức bảo mật do quá trình chuyển đổi này là điều cần thiết để quản lý rủi ro. Trong khi đám mây cho phép nhiều khả năng kinh doanh và công nghệ quan trọng, việc áp dụng và quản lý tài nguyên đám mây cũng đang tạo ra sự phức tạp cho các nhóm CNTT và an ninh mạng.

Để