Quản lý chặt các kho ứng dụng, không để tình trạng vi phạm pháp luật Việt Nam

0
0

- Một trong số những nội dung được đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đó là Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ thể quản lý các kho ứng dụng…

Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến. Dự thảo Nghị định có những chính sách mới liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin trên mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực cụ thể như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng...

Theo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là những chính sách được xây dựng trên cơ sở thực tế rà soát, kiểm tra hoạt động thông tin điện tử trên mạng và trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế của một số nước, với mục tiêu vừa giải quyết được những bất cập trong công tác quản lý, vừa đảm bảo hài hòa với lợi ích, nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ.      

Các kho ứng dụng không được phân phối, hỗ trợ sản phẩm dịch vụ vi phạm pháp luật VN

Với việc quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ thể quản lý các kho ứng dụng, theo Cục PTTH&TTĐT, hiện nay, các kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store đang được đánh giá là hình thức tiếp thị và phân phối các ứng dụng trên mạng hiệu quả nhất. Năm 2018, ở Việt Nam có 2.739 tỷ lượt tải trên điện thoại qua các kho ứng dụng tại Việt Nam (chủ yếu trên AppStore và Google Play Store), doanh thu tải các ứng dụng ước khoảng 161 triệu USD, chủ yếu là game, các ứng dụng giải trí, trò chuyện (chat OTT) và mạng xã hội.

Tuy nhiên, Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể nhằm điều chỉnh hoạt động của các kho ứng dụng, dẫn đến tình trạng hiện các kho ứng dụng đang cung cấp, kinh doanh nhiều sản phẩm vi phạm pháp luật Việt Nam, như game cờ bạc đổi thưởng, game bạo lực, dung tục, game có nội dung nhạy cảm về chính trị, về chủ quyền biển đảo, xuyên tạc lịch sử…

Các kho ứng dụng không được phân phối, hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam. Ảnh minh họa
Các kho ứng dụng không được phân phối, hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam. Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP  bổ sung các quy định rõ ràng, minh bạch nhằm tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể, dự thảo Nghị định bổ sung quy định khái niệm về kho ứng dụng; quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của kho ứng dụng.

Ví dụ các kho ứng dụng không được phân phối, hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc các sản phẩm, dịch vụ nội dung không có giấy phép/Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật Viêt Nam; Chủ thể quản lý các kho ứng dụng có trách nhiệm gỡ bỏ ứng dụng vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền; trường hợp Kho ứng dụng không tuân thủ quy định pháp luật sẽ bị yêu cầu dừng hoạt động;

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ trên kho ứng dụng: Nếu tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải có giấy phép/giấy chứng nhận chuyên ngành và tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành.

Hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển mạng xã hội Việt

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra quy định về mạng xã hội đa nền tảng dịch vụ, cho phép livestream thu phí. Khắc phục tình trạng các doanh nghiệp trong nước bị “quản quá chặt” dẫn đến việc khó phát triển và tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trong nước xây dựng, phát triển mạng xã hội Việt Nam, giảm dần sự lệ thuộc vào mạng xã hội nước ngoài là hai mục tiêu đặt ra trong việc soạn thảo những quy định liên quan đến cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013 NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Tính đầu năm 2020, Việt Nam có 624 mạng xã hội được cấp phép. Tuy nhiên, khoảng 90% mạng xã hội trong nước được cấp phép chỉ có lượng thành viên dao động trong khoảng vài nghìn người. Các quy định hiện hành về quản lý mạng xã hội đang áp dụng chung cho tất cả các mạng xã hội, từ mạng xã hội mới ra đời chỉ có vài thành viên, đến các mạng xã hội có hàng triệu thành viên, dẫn đến một số bất cập.

Các quy định hiện hành về cấp phép mạng xã hội được cho là qu