Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng chuyển mình nhờ phần mềm VNPT-iOffice

14:21, 16/12/2019
|

 - Từ đầu năm, UBND huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại cho các xã phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.

Huyện Lạc Dương hoạt động hiệu quả hơn nhờ phần mềm VNPT-iOffice

Đến nay phần mềm VNPT-iOffice đã được áp dụng từ cấp huyện, cấp xã, liên thông Huyện ủy và Mặt trận, các đoàn thể, qua đó tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hành văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số. 100% văn bản đi, văn bản đến được xử lý thông qua VNPT- eOffice (ngoại trừ văn bản mật); trên 97% văn bản điện tử chuyển qua trục kết nối liên thông với các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Hiện tại 95% số lượng các cơ quan sử dụng thường xuyên chữ ký số.

Từ đầu năm 2019 đến nay, số văn bản đi tại UBND huyện đã áp dụng chữ ký số là 3.534/4.028 văn bản đi (gồm công văn, báo cáo, kế hoạch, tờ trình, giấy mời, quyết định), đạt 88%. Các giải pháp về tin học hóa nền hành chính, cải cách phương thức, lề lối làm việc được chú trọng, tăng cường thúc đẩy hiệu quả thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính.

UBND huyện Lạc Dương đã triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Hiện nay có 290 bộ TTHC cấp huyện và 144 bộ TTHC triển khai trực tuyến; trong đó cấp huyện có 240 bộ TTHC cấp độ 2; 43 bộ TTHC mức độ 3 và 7 bộ TTHC mức độ 4; cấp xã là 144 bộ TTHC ở cấp độ 2.

Việc kiểm tra thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính được huyện Lạc Dương triển khai thường xuyên, đến nay đã kiểm tra 8 đơn vị, đạt 100% theo kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện chế độ công vụ theo quy định.

PV

 

 


Ý kiến bạn đọc