VNPT đồng hành cùng ngành Giáo dục Cao Bằng trong cuộc cách mạng 4.0

16:12, 01/11/2019
|

 - Ngày 24/10/2019, VNPT Cao Bằng đã ký kết triển khai Hệ sinh thái giáo dục thông minh Smart VnEdu và Hệ thống phần mềm quản lý công chức, viên chức (VNPT - HRM) với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

ký kết triển khai Hệ sinh thái giáo dục thông minh Smart VnEdu
Lễ ký kết triển khai Hệ sinh thái giáo dục thông minh giữa VNPT và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Theo như lễ ký kết, VNPT Cao Bằng sẽ hỗ trợ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cao Bằng triển khai các nội dung như: Phần mềm quản lý nhà trường tới tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh (phần mềm này phải đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý, điều hành và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, kết nối được với cơ sở dữ liệu ngành, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng; Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng, có khả năng phục vụ điều hành, tác nghiệp liên thông giữa các cấp Sở, phòng và các cơ cở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh; Các phần mềm hỗ trợ các hoạt động kết nối nhà trường – gia đình – xã hội.

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cao Bằng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho VNPT Cao Bằng khi triển khai phần mềm quản lý nhà trường, tạo điều kiện tối đa khi phối hợp triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục sử dụng và khai thác phần mềm hiệu quả nhất.

Cũng trong lễ ký kết, VNPT Cao Bằng đã giới thiệu Hệ thống phần mềm quản lý công chức, viên chức (VNPT–HRM) nhằm nâng cao chất lượng quản lý công chức, viên chức của Sở GD&ĐT. Đồng thời góp phần “số hóa” trong cách mạng 4.0.

Về phía VNPT, VNPT sẽ giao cho Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc VNPT Cao Bằng sẽ là đầu mối triển khai các nội dung theo như hai bên đã ký kết.

PV

 

 


Ý kiến bạn đọc