Lai Châu triển khai tập huấn iOffice, Chữ ký số, VNPT iGate

07:55, 30/11/2019
|

 - Ngày 18/11/2019, VNPT tại Lai Châu phối hợp cùng UBND huyện Nậm Nhùn mở lớp tập huấn Phần mềm VNPT iOffice, Chữ ký số, VNPT iGate cho Ủy ban nhân dân huyện, xã và phòng ban trực thuộc.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Lai Châu, trong thời gian tới, VNPT nói chung và VNPT địa bàn Lai Châu nói riêng sẽ đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các cán bộ, công chức, viên chức và lao động của Ủy ban nhân dân huyện, xã và phòng ban trực thuộc những kiến thức, kỹ năng xử lý văn bản điện tử, sử dụng phần mềm VNPT iOffice, Chữ ký số, VNPT iGate, thành thạo, hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

PV

 

 

Phạm Lê

Ý kiến bạn đọc