Khai trương trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử

07:56, 30/11/2019
|

- Hệ thống thông tin “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” vừa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/.

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) là việc làm cấp thiết hiện nay của cơ quan nhà nước (CQNN) các cấp để cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tạo sự minh bạch, nhanh chóng, hướng tới xây dựng “CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”.

Cùng với sự phát triển CPĐT, nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn, những câu hỏi cần giải đáp về CPĐT tại các CQNN cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Tuy nhiên, việc xin ý kiến, hỏi đáp hay đóng góp ý kiến về CPĐT đối với các cơ quan có thẩm quyền chủ yếu vẫn là trao đổi trực tiếp, chưa được tập hợp thành một kho tri thức chia sẻ, giúp truyền tải kinh nghiệm cũng như các giải pháp triển khai CPĐT được nhanh chóng, hiệu quả.

Vì vậy, để góp phần tăng tốc và đẩy nhanh tiến trình phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Tin học hóa phối hợp cùng VNPOST và Công ty Cổ phần Công Nghệ DTT xây dựng Hệ thống thông tin “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” và sẽ chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/.

Hệ thống thông tin “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” vừa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/.
Hệ thống thông tin “Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử” hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/.

Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử hoạt động theo cơ chế một cửa, hỗ trợ cộng tác và quản trị tri thức. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng được bổ sung liên tục nhằm đảm bảo việc hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử được minh bạch, kịp thời và cùng chia sẻ. Tính năng đầu tiên là một cửa điện tử hỗ trợ giải đáp về CPĐT với chức năng chính là tiếp nhận, xử lý, chuyển câu trả lời, giải đáp đến đơn vị, cá nhân đã hỏi.

Đây là những Câu hỏi/Kiến Nghị/Phản ánh hoặc Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về các lĩnh vực do Bộ quản lý trong phát triển CPĐT như: Các cơ chế, chính sách, pháp luật về CPĐT; Xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch CPĐT; Nền tảng, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật phát triển CPĐT; Triển khai các HTTT/CSDL quốc gia; Kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu CPĐT; Nguồn lực phát triển CPĐT; Đánh giá, xếp hạng, đo lường phát triển CPĐT; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan CPĐT; An toàn, an ninh mạng trong phát triển CPĐT;…

Đồng thời, Hệ thống cũng sẽ là kênh lưu trữ dữ liệu các câu hỏi và nội dung trả lời được cung cấp, chia sẻ về mọi vấn đề phát triển CPĐT. Hệ thống bao gồm danh mục các cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật về CPĐT để các CQNN tiện tra cứu. Tìm kiếm, kết xuất nội dung trả lời tự động khi câu hỏi mới nhận được tương tự câu hỏi đã được trả lời trước đó. Thực hiện các phân tích, thống kê, báo cáo mong muốn dựa trên kho dữ liệu (ví dụ thống kê tần suất các vấn đề được hỏi để đánh giá độ nóng của vấn đề; thống kê mức độ hài lòng về trả lời câu hỏi theo nhóm nội dung, theo đơn vị trả lời,…).

Hệ thống bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước cần tham vấn về các lĩnh vực CPĐT, thực hiện kết nối đến Trung tâm để gửi câu hỏi, kiến nghị về phát triển CPĐT. Theo đó, các đơn vị của Bộ Thông tin vàTruyền thông sẽ thực hiện tiếp nhận, trả lời câu hỏi kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý một cách nhanh chóng, hiệu quả. Về lâu dài,Hệ thống sẽ hỗ trợ đo lường các chỉ số triển khai CPĐT để chủ động tìm ra các điểm nóng, điểm nghẽn, giúp Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ được nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hệ thống cũng sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống CPĐT để cung cấp trực tuyến các thông tin về chỉ số phát triển CPĐT như Chỉ số về dịch vụ phục vụngười dân, doanh nghiệp; về hoạt động nội bộ của CQNN và an toàn, an ninh mạng trong phát triển CPĐT…

Phạm Lê

Ý kiến bạn đọc