VNPT triển khai "Phòng họp không giấy" tại Quảng Bình

11:47, 23/10/2019
|

 - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Quảng Bình tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình “Phòng họp không giấy”, chuẩn bị triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Các đại biểu nghe đại diện VNPT Quảng Bình giới thiệu mô hình “Phòng họp không giấy”
Các đại biểu nghe đại diện VNPT Quảng Bình giới thiệu mô hình “Phòng họp không giấy”

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về mô hình “Phòng họp không giấy” - VNPT eCabinet; các tính năng, cách sử dụng và tiện ích của mô hình này. Mô hình “Phòng họp không giấy” dựa trên việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin gồm: hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ, bảo đảm phục vụ trước, trong và sau phiên họp.

Cụ thể, trước phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan của cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt, sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp…

Trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết), kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp. Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống, người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác.

Mô hình “Phòng họp không giấy” là sản phẩm do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, thực hiện nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Tại Quảng Bình, Sở TT-TT là đơn vị đầu tiên thử nghiệm ứng dụng mô hình. Sau khi thử nghiệm, hiệu chỉnh, hiện Sở TT-TT đang phối hợp với VNPT triển khai nhân rộng mô hình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Quảng Bình.

PV