VNPT-Media tổ chức tập huấn công tác Tài chính Kế toán năm 2019

14:28, 29/10/2019
|

 - Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tại Thông báo số 4668/TB-VNPT-KTTC-TL ngày 30/9/2019 về việc tổ chức tập huấn công tác tài chính kế toán tại các đơn vị thành viên, ngày 26/10/2019 tại Vĩnh Phúc, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Tài chính Kế toán năm 2019

Tham dự Hội nghị có đại diện Kiểm soát viên Tập đoàn VNPT; lãnh đạo Tổng công ty, Kiểm soát viên Tổng công ty cùng hơn 40 đại biểu là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn bộ đội ngũ nhân sự làm công tác tài chính kế toán của Tổng công ty Truyền thông.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích hệ thống hóa các chính sách, quy định trong công tác tài chính kế toán của Tổng công ty, cập nhật những thông tin, chính sách mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán; các nội dung liên quan chuẩn bị Cổ phần hóa của Tập đoàn cũng như giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính của các đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính và kế toán năm 2019 theo các quy định mới nhất của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty như: kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu, chi phí, công nợ; Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuế Giá trị Gia tăng; Thuế Thu nhập cá nhân; Thuế nhà thầu nước ngoài; Công tác Quản lý thuế tại VNPT-Media; Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư; một số nhiệm vụ của đơn vị thành viên khi cổ phần hoá Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận cũng như những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các công ty thuộc VNPT-Media và cùng giải đáp, đưa ra biện pháp tháo gỡ. Một điểm mới trong Hội nghị tập huấn năm nay, Ban Tổ chức Hội nghị đã dành thời gian để tổ chức cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho toàn bộ đội ngũ kế toán của Tổng công ty. Đây là cơ hội tốt để đội ngũ làm công tác kế toán, tài chính tại VNPT-Media chủ động học tập, cập nhật kiến thức, đồng thời tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở từng đơn vị cũng như giữa các đơn vị trong Tổng công ty.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ làm công tác kế toán tài chính đã được cập nhật, bổ sung nhiều kiến thức mới, được giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công việc. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ làm công tác kế toán tài chính giao lưu học hỏi, cùng nhau xây dựng hệ thống kế toán của VNPT-Media ngày càng phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng công ty giao, góp phần vào thành công chung của toàn Tổng công ty Truyền thông trong những giai đoạn tiếp theo.

Ngọc Linh - Hồng Vân